Výcvik

Výcvik řidičů na skupiny AM, A1, Ao, An, B, BE, C, CE, D, DE. Kondiční jízdy pro držitele řidičských průkazů Výcvik i kondiční jízdy skupiny B s automatickou převodovkou.
Výcvik i kondiční jízdy skupiny B pro tělesně postižené.
Poradenská činnost v dopravě, zejména v těchto oblastech:

Řidičský průkaz pro skupinu "A2"

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení těchto vozidel: 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, 2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

věk 18 let zdravotní způsobilost odborná způsobilost obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů, nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Rozsah výcviku:

Teorie

  • 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

  • 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1: 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
  • 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky. 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

     

Praxe

  • 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

  • 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1. 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
  • 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky: 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

     

CENÍK
A2 motocykl do 35 kW 15 000 Kč
A2 z A1 motocykl do 35 kW-výcvik 9 000 Kč
A2 z A1 doplňková zkouška (včetně 1 jízdy) 5 000 Kč

 

Ing. Petr Rojka, Autoškola školící středisko Brno Copyright © 1998-2024
www.zhotoveniwebu.cz | www.studiografiky.cz