Jak se přihlásíte?

Pokud jste se rozhodli pro některý z našich kurzů, potom musíte nejprve splnit zejména tyto podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.:

podat písemnou žádost (viz níže)
splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu: začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku

  • u osob mladších 18 let je třeba notářsky ověřený podpis rodičů pro skupiy AM, A1,A2.
  • doložit zdravotní způsobilost (formulář viz níže)
  • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:
  • český občan zpravidla občanským průkazem
  • cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
  • cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem
  • diplomat nebo člen technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti)

(v případě jakýchkoli nejasností Vám poradíme)

Postupujte prosím podle následujících pokynů:

Níže si stáhněte aktuální formuláře, které jsou nutné vyplnit a předat v autoškole:

Žádost.pdf  - nutné oboustranný tisk

Lékařský posudek.pdf

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uveden text "praktický lékař". Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

 

Řidičák jako dárek!

Darujte svému blízkému kurs v autoškole.

O dalších podrobnostech se informujte v autoškole.

Ing. Petr Rojka, Autoškola školící středisko Brno Copyright © 1998-2024
www.zhotoveniwebu.cz | www.studiografiky.cz