Školení řidičů Brno

Je řízení motorového vozidla součástí vaší profese? Pokud ano, mělo by být školení řidičů jednou z povinností vztahujících se k vašemu zaměstnání.

Nabízíme školení řidičů profesní, referentské a také takzvaný kurz defenzivní jízdy. Školení probíhají pod odborným dohledem, velmi pečlivě a ve výborných podmínkách.
Jsme držiteli „Akreditace k provozování školicího střediska“, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravně správních agend.

Profesní školení:

Tímto školením by měl projít každý, kdo při své profesi řídí vozidlo, k jehož řízení se váže povinnost vlastnit řidičské oprávnění skupin C, C+E, D, D+E, a také podskupin C1, D1, (C1+E, D1+E), nebo takové oprávnění, které je možné uznat za rovnocenné výše zmíněným.
Profesní školení můžeme dále rozdělit na vstupní a pravidelné.

 

Vstupní školení

Délka školení závisí na věku účastníka a na skupině řidičského oprávnění. Jedná se o 140, či 180 hodin. Ve školení je zahrnuta jak teoretická výuka, tak výcvik. Školení je rozděleno pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Na konci školení absolvuje řidič zkoušku z profesní způsobilosti. Po úspěšném absolvování zkoušky absolvent obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“
Pokud chce řidič, který už je držitelem způsobilosti pro osobní dopravu, absolvovat školení na dopravu nákladní, a opačně, v takovém případě je pak rozsah školení menší.

Pravidelné školení

Toto školení se provádí formou výuky a je jakýmsi prohloubením znalostí získaných při vstupním školení. Povinností držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče je do konce pátého roku od data jeho vydání absolvovat pravidelné školení v rozsahu 35 hodin.

Z pravidla se absolvuje pravidelné školení o délce 7 hodin jednou ročně.

 

Referentské školení:

Toto školení je určeno pro řidiče, kteří při svém povolání řídí motorová vozidla, k jejichž řízení se nevztahují řidičská oprávnění patřící do skupiny profesního školení.

Zúčastnit se tohoto školení jsou dle Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) povinni všichni, kdo fyzicky řídí motorové vozidlo v souvislosti s výkonem povolání. Tento zákon se vztahuje například na řidiče, kteří budou řídit vozidlo (ať už soukromé, či služební) na služební cestě, nebo na ty, kteří při výkonu povolání řídí motorové vozidlo na účelové komunikaci, nebo v uzavřeném objektu či prostoru (haly, sklady, parkoviště…).

Pro rezervaci termínů školení nás kontaktujte :
Telefon: 545 222 532
Email: info@autoskola-abc.cz

 

Ing. Petr Rojka, Autoškola školící středisko Brno Copyright © 1998-2024
www.zhotoveniwebu.cz | www.studiografiky.cz